Yazar : İbn Rıdvân

Telif

eş-Şühübü’l-lâmi’a fî’s-siyâseti’n-nâfi’a

Eser Merînî Devleti’nin çektiği sıkıntılara, yaşanan bazı siyasî olaylar ve krizlere çözümü hususunda hükümdara rehberlik etmesi amacıyla Merînî Hükümdarı Ebû Sâlim İbrâhim b. Ebü’l-Hasan el-Merînî’nin isteği ...

İbn Rıdvân