Yazar : İbn Receb

Telif

Kitâbü'l-istihrac li-ahkâmi'l-harâc

Malî hukuk alanında kaleme alınan eserler arasında önemli bir yer tutan bir kitaptır. Müellif eserine öncelikle ayetlerde zikredilen insanlar ve cinlerin yaratılış gayesine, Hz. Adem'in yeryüzüne indirilişi ve insanların bir birine ...

İbn Receb el-Hanbelî İbn Receb

Telif

Sîretü Abdilmelik b. Ömer b. Abdilazîz

Abdülmelik b. Ömer b. Abdülaziz'in sireti adı altında onun ahlâkî vasıfları, ilmî seviyesi, ictihadları, devlet işlerindeki ihtimamı ele alınmaktadır. Toplam on bir babdan oluşan bu eserde müellif iyi bir halife örneğini ...

İbn Receb el-Hanbelî İbn Receb