Yazar : İbn Nübâte el-Mısrî

Derleme

el-Muhtâr min kitâbi tedbîri’d-düvel

Siyaset kavramı etrafında devlet düzeni, hükümdarın ahlakı, hükümdarın halkı ve kendisiyle ilgili siyaseti, savaş sanatı (siyâsetü'l-harb) vb. konulara değinen bir eserdir. Eserinin girişinde müellif bu eseri ilm-i siyaset ve ...

İbn Nübâte el-Mısrî

Telif

Sülûkü düveli'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Nübâte el-Mısrî