Yazar : İbn Mevhûb

Tercüme

et-Tibrü'l-mesbûk fî nasîhati'l-mülûk

Eser Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar için kaleme aldığı Nasîhatü’l-mülûk adlı Farsça eserinin onun öğrencilerinden olduğu belirtilen ...

İbn Mevhûb Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi