Yazar : İbn Memmâtî

Telif

el-Fâşûş fî ahkâmi Karakuş

Selâhaddîn-i Eyyûbî döneminde Eyyûbîler'in Kahire valisi olan Bahâeddin Karakuş’un icraatını eleştirmek, müellifin ifadesiyle sahtekarlıklarını, yaptığı zalimlikleri ortaya sermek için yirmi üç ayrı hikaye halinde kaleme ...

İbn Memmâtî Es'âd b. Memmâtî

Telif

Hüccetü’l-hak ale’l-halk fi’t-tahzîr min sû'i âkıbeti’z-zulm

M. Ali Kapar'ın ifadesine göre eser hükümdarların idarî ve siyasî hayatta dikkat etmeleri gereken hususları ihtiva etmekte olup, bu eseri Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin çok okuduğu rivayet edilir. Ancak tespit edebildiğimiz kadarıyla ...

İbn Memmâtî Es'âd b. Memmâtî

Telif

Kavâninü'd-devâvîn

Aynı zamanda Eyyûbîler devleti veziri olan müellifin Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü’l-Azîz Osman’a takdim edilen bu eser Eyyûbîler döneminde idarî, malî ve askerî divanların işleyişini, Mısır'ın coğrafî, iktisadî, sınaî, ...

İbn Memmâtî Es'âd b. Memmâtî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi