Yazar : İbn Melekzâde Muhammed Efendi

Telif

Bahru'l-hikem

Hicrî 850 yılında Sultan II. Murad Han için kaleme alınmıştır. Eserde ağırlıklı olarak ahlâkî konular işlenmekle birlikte, siyâset alanıyla ilgili sözlere de yer verilmiştir. Eser genellikle ayet, hadis, hukemâ, ulemâ ve ...

İbn Melekzâde Muhammed Efendi Nesih Millet Yazma Eser Kütüphanesi