Yazar : İbn Kuteybe

Telif

el-İmâme ve's-siyâse

Eserde özellikle ehl-i beyt ile ashâb, halifeler ile ashâb, hükümdarlar ile ulema, ulema ile ulema vb. şahıslar arasındaki yazışmalar, hutbeler, çatışmalar, fetihler, yenilgiler, isyanlar vb. siyâsî olaylar ...

İbn Kuteybe Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Uyûnü'l-ahbâr

Bazı diğer kavimlerin yanında özellikle Arap kültürü ve tarihini konu edinen bu kitap sultânlar, harp, seyyidlik, ilim, ahlak, zühd, kardeşlik, yemekler, kadınlar vb. konuları içermektedir. Bir mukaddime ve on "kitâb"dan oluşan bu ...

İbn Kuteybe

Telif

Edebü'l-kâtib

Eser Abbâsî Halifesi Mütevekkil-Alellah’ın veziri Ubeydullah b. Yahyâ b. Hâkan’a ithaf edilmiş olup devlet kademelerinde görev alan kâtiplere çeşitli tavsiyeler vermek amacıyla içerik olarak dil bilim ve edebiyat eseri olmakla ...

İbn Kuteybe