Yazar : İbn Kemâl Paşa

Telif

es-Siyâsetü'ş-şer'iyye

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Kemâl Paşa