Yazar : İbn Hacer el-Askalânî

Telif

Risâle fî mes'eleti şirâi's-sultân li-arzin min beyti'l-mâl li-nefsihi

İsminden de anlaşıcağı üzere eser sultânın kendi parasıyla beytü'l-mâl'e ait bir araziyi kendisi için satın alıp alamayacağını tartışır. Nitekim müellif eserinin girişinde konuya bu problemle başlayarak, "bu günlerde 'sultân ...

İbn Hacer el-Askalânî Arabî Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi