Yazar : İbn Ezrâk

Telif

Bedâi'ü's-silk fî tabâi'i'l-mülk

Eser hükümdarlara dünya ve ahiret işleri açısından yardımcı olması maksadıyla hükümdarlık âdâbı, hükümdarların ahlakı, hükümdarlığın erkân ve ilkeleri, hükümdarlığın akli ve naklî temelleri vb. konulara değinen iki ...

İbn Ezrâk