Yazar : İbn Ebû Tâhir

Telif

Kitâbu târîhi Bağdad

Bağdat'ın edebiyat ve kültür tarihinin yanında siyasi tarihi hakkında da önemli bir eser olan İbn Ebî Tâhir Tayfûr'un Kitâbu târîhi Bağdad'ı, içinde çeşitli haberlere yer veren bir eser olup bunlardan biri de Tâhirîler’in ...

İbn Ebû Tâhir

Telif

el-Melikü's-sâlih ve'l-vezîrü'l-muîn

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Ebû Tâhir