Yazar : İbn Ebî Sehl

Telif

Kitâbü'l-harâc

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Ebî Sehl