Yazar : İbn Dâye

Telif

Kitâbü’l-mükâfe'e ve hüsnü’l-'ukbâ

Eser adından da anlaşılacağı üzere iyi ve kötü fiillerin karşılıkları (el-mükâfee) ve güzel/hayırlı son (hüsnü'l-ukbâ) konularını ele almaktadır. Daha çok rivayet eksenli bir yöntemle kaleme alınan eser genel olarak üç ...

İbn Dâye

Telif

Kitâbü'l-uhûd es-siyâsiyye

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Dâye