Yazar : İbn Dâvûd

Telif

Risâle fi ameli's-sultân

Eserin günümüze ulaştığı ...

İbn Dâvûd