Yazar : İbn Dehkânî

Telif

Zebîre-i Kuşmânî fî ta'rif-i nizâm-ı İlhâmî

Eser Sekbanbaşı risalesinde olduğu gibi devletin benimsediği Nizâm-ı Cedîd reformuna dair halk desteğini artırmaya yönelik olarak kaleme alınmıştır. Eser Nizâm-ı Cedîd birliği komutanlarından Kadı Abdurrahman Paşa'nın isteği ...

İbn Dehkânî Dihkânîzâde Talik Beyazıd Devlet Kütüphanesi