Yazar : İbn Bacce

Telif

Tedbîrü'l-mütevahhid

Eser genel olarak kanun-u ta'bîrî, ordunun tertibi ve orduya olan ihtiyaç, para ve hazineye olan ihtiyaç, hazinenin toplanmasında gerekli olan şeyler, şuranın fazileti, istiklal-i kâmile, vezirler, rüşvetin kötülüğü ve zararları, ...

İbn Bacce