Yazar : İbn Arabşâh

Tercüme

Fâkihetü'l-hulefâ ve mefâkehetü'z-zurefâ

Sa‘deddîn el-Verâvînî'ni bazı değişiklikler yaparak tekrar kaleme aldığı Merzübânnâme versiyonunun Şeyhoğlu Sadreddîn Mustafa tarafından yapılan Türkçe tercümesinin İbn Arabşah tarafından genişletilmiş Arapça ...

İbn Arabşâh Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi