Yazar : İbn Abdürraûf

Telif

Risâle fî âdâbi'l-hisbe ve'l-muhtesib

Fıkıh ilmi çerçevesinde ibadet ve iktisad ve ticaret konularına değinen bir eserdir. Eserinin girişinde müellif Yahya b. Saîd'den naklettiği bir rivayette "kulun amelleri arasında bakılacak (nazar) ilk şey namazdır." sözüyle ...

İbn Abdürraûf