Yazar : İbmü'l-Uhuvve

Telif

Me'âlimü'l-kurbe fî ahkâmi'l-hisbe

Eser tümüyle hisbe konularını ihtiva eden bir kitap olup toplam yetmiş babdan ...

İbmü'l-Uhuvve