Yazar : Evzâî

Telif

Kitâbü siyeri’l-Evzâ'î

Evzâî’den günümüze ulaşan tek eseri olan bu kitap İmâm eş-Şâfiî’nin el-Ümm adlı eserinin bir bölümünden günümüze intikal etmiştir. Genel anlamda savaş hukukuna dair konuları ihtiva eden eser bu hususta Evzâî'nin Ebû ...

Evzâî