Yazar : et-Tarsûsî

Telif

Tuhfetü't-Türk fîmâ yecibu en yu'mele fi'l-mülk

Eserin isminden de anlaşılacağı üzere eser bir Türk hükümdarına armağan olarak kaleme alınmıştır. Eserin ayırıcı en temel özelliği ise devlet, din, hukuk meselelerini mezheb doktrini üzerinden vermeye çalışmasıdır. Eser ...

et-Tarsûsî