Yazar : eş-Şeyrezî

Telif

Nihâyetü'r-rütbe fî talebi'l-hisbe

Hisbe teşkilatı üzerine kaleme alınan bu eser müellifin de eserin girişinde ifade ettiği gibi bu işle ilgilenen birinin isteği üzerine kaleme alınmıştır. Nitekim müellif bu kimseyi hisbe makamında olan, çarşının ahvâlini ...

Ebü'n-necib eş-Şeyrezî eş-Şeyrezî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi