Yazar : eş-Şelmegānî

Telif

el-İmâme

Eserin günümüze ulaştığı ...

eş-Şelmegānî