Yazar : Emîr-i Kebir Hemedânî

Telif

Zahîretü’l-mülûk

Özellikle dinî metinler ağırlıklı bir ahlak-siyaset düşüncesinin anlatıldığı bu eser bu metinler içerisinden de hadislere ağırlık vermiştir. Esere hakim olan konular ise daha çok doğrudan bireysel ahlak konularıdır. Eserde ...

Emîr-i Kebir Hemedânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi