Yazar : el-Müeyyed-Fi’d-dîn

Telif

Dîvânü’l-Müeyyed-fi'd-dîn

Eser Fâtımîlerin İsmâîlî baş dâîlerinden olan müellifin İmamların Şiî-İsmâilî inancı yaymaya yönelik faaliyet ve çabalarını anlattığı manzûm bir kitaptır. Bu anlamda eserde Fâtimî itikadına da değinilmektedir. Eserin ...

el-Müeyyed-Fi’d-dîn

Telif

Sîretü’l-Müeyyed-fi'd-dîn

Fâtimîler devleti, Büveyhî tarihi ve ikisi arasındaki ilişkiyi doğrudan müellifin hayatı üzerinden ortaya koyan bir kitap olup, Fâtimî devlet sarayı, saray erkânın icraatları ve maksadları, şahsi menfaatleri, devletin Türk ...

el-Müeyyed-Fi’d-dîn