Yazar : el-Lebâne

Telif

Nazmü's-sülûk fî âdâbi'l-mülûk

Eser siyaset konuları arasından kimi başlıklarda doğrudan ifade edilmese de özellikle hükümdar ve onun ahlâkı üzerine eğilmiş bir kitaptır. Bu anlamda eser siyaset ve ahlak konularını ihtiva etmektedir. Bunlar arasında ise ...

el-Lebâne