Yazar : el-Kalai

Telif

Tehzibü'r-riyâse ve tertîbü's-siyâse

Genel olarak siyaset ve ahlak konularına, hukemânın sözleri ve hulefânın, vezirlerinin, emirlerini ve diğer devlet erkânının faziletleri, siretleri hakkındaki hikayelerden oluşan iki ana bölüm ekseninde değinen bir ...

el-Kalai