Yazar : el-İskâfî

Telif

Tehzîbu kitâbi lütfi't-tedbîr fî siyâsâti'l-mülûk

Eser genel olarak siyâsî, askerî, ahlâkî konulara değinen bir kitap olup, hükümdarların bilmeye ihtiyaç duydukları öncelikli şeyler, hükümdarın ahlakı, savaş sanatı ve taktikleri, isyanlar ve çeşitli sıkıntılı durumlarda ...

el-İskâfî