Yazar : el-İşbilî

Telif

Risâle fi'l-kadâ ve'l-hisbe

Eser genel olarak Endülüs hisbe teşkilatının yapısını, işleyişini ve sorumluların görevlerini, kadıların ahvalini ele alan önemli bir eserdir. Eserde özellikle mühtesiblerin görev ve sorumlulukları, çevre düzenlemesi, çevrenin ...

el-İşbilî