Yazar : el-Hasen el-Yûsî

Telif

er-Risâletü's-suğrâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

el-Hasen el-Yûsî