Yazar : el-Hadrâmî

Telif

es-Siyâse

Eser çeşitli ahlaki-siyasi konulara değinen bir kitap olup Murâbıtlar Devleti emiri Emîr Ebû Bekir b. Ömer’in talebine binaen kaleme alınmıştır. Müellif eserinde özellikle emirler ve vezirlerin âdâbından, idare ve istişâre ...

el-Hadrâmî