Yazar : el-Beyzâvî.

Telif

Nizâmü't-tevârih

21 Muharrem 674'te kaleme alınan bu eser Hz. Adem'den itibaren gelen tüm peygamberlerden, hükemadan ve onların ahvâlinden, devletlerden ve halife ve sultanlarından, bunların hüküm sürelerinden bahsedilmektedir. Eserde Rum-Arap-İran(Furs) ...

Kâdi'l-Kudât Ali el-Beyzâvî el-Beyzâvî. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi