Yazar : el-Aynî

Telif

es-Seyfü'l-mühenned

Tam adı es-Seyfü'l-mühenned fî sireti'l-Melikil-Müeyyed olan bu eser Memlüklü hükümdarı el-Melikü'I-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî'e ithafen kaleme alınmış olup onun hayatı ve sultânlık yaptığı milâdî 1412-1421 arasındaki dönemi ...

el-Aynî Bedreddîn el-Aynî