Yazar : Efdaluddîn-i Kâşânî

Telif

Sâz ü Pîrâye-i Şâhân-ı Pür-mâye

Siyaset düşüncesinde özellikle devlet idaresi ilgili konuları ihtiva eden eserde daha çok hükümdarlarda bulunması gereken vasıflar ve onların halkla münasebetleri üzerinde durulmuştur. Bunun yanında padişahlığın ne olduğuna ve ...

Efdaluddîn-i Kâşânî