Yazar : Edîb Muhammed Emîn b. Ali

Telif

Ravzatü'l-hikem fî ahlâki'l-ümem

Türkçe kaleme alınan eser ahlâk ve edeb konularını ihtiva etmektedir. Bunlardan bazıları, cömertlik, âdâb-ı muâşeret, doğruluk, rıza, emanet, nasihat, ihanet, tevekkül, i‘tidâ, ehl-i şekā, gaflet, hilekârlık, itidâl, sabır, ...

Edîb Muhammed Emîn b. Ali Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kavlü’s-sedîd fî usûli nizâmi’l-cedîd

Hicrî 1216 yılında Sultan III. Selim döneminde kaleme alınan bu eser özellikle Sultan III. Selim'in askerî alandaki yeniliklerine değinmekte, bu uygulamaları önemli bulmakta ve bunu yerinde bir tavır olarak görmektedir. Ayrıca bu ...

Edîb Muhammed Emîn b. Ali Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi