Yazar : ed-Dımeşkî

Telif

es-Siyâse fî ilmi’l-firâse

Eser, genel olarak insanın biyolojik yapısının mizac ve ahlakına etkisi, astorolojinin bu husustaki yeri ve önemine ve bunların toplum hayatına ve devlet işlerine yansımasına değinen bir kitaptır. Doğrudan siyaset konularını ihtiva ...

Şeyhu'r-Rabve ed-Dımeşkî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi