Yazar : ed-Dıhkî

Telif

Levâzimü'l-kudâti ve'l-hukkâm fî ıslâhi umûri'l-enâm

Muharrem 1085 tarihinde İstanbul'da (Kostantıniyye) kaleme alınan bu eser fıkıh ilminin bölümlerinden olan furu' fıkıh kitaplarının muâmelât kısmının "bey'/alış veriş" bölümünü ele almıştır. Ancak bu bölümün özellikle ...

ed-Dıhkî Talik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi