Yazar : Ebüssuûd Efendi

Telif

Fetâvâ ve kavânîn fî hakki'l-arâzi'l-örşiyye ve'l-harâciyye

Eser Osmanlı devleti arazi sistemine dair önemli bilgiler veren ve Ebüssuûd Efendi'nin mirî araziler konusunda şer'î hukuktan ziyade örfî hukuk kanunlarına göre fetvalarının yer aldığı bir kitap olup yaklaşık on fetvayı ihtiva ...

Ebüssuûd Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Ma‘rûzât

Eser dönemin Osmanlı Şeyhülislâmı Ebüssuûd Efendi’nin çeşitli konularda Kanûnî Sultan Süleyman’a sunduğu fetvaların derlemesidir. Bu tür eserlerin önemi sultân onayıyla kabul edildiklerinden eserlerin içeriklerinin ...

Ebüssuûd Efendi