Yazar : Ebü'l-Kāsım Hüseyin b. Ali b. Hüseyin Vezir el-Mağ

Telif

Kitâb fi's-siyâse

Eser sultânın kendini terbiye etmesi, maiyetini ve halkını yönetmesi vb. konulara değinmekte olup, bir mukaddime üç bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Eserin hâtimesinde özel olarak Hz. Ebûbekir'in Yezid b. Ebî Süfyân'a verdiği ...

Ebü'l-Kāsım Hüseyin b. Ali b. Hüseyin Vezir el-Mağ