Yazar : Ebü'l-Kāsım el-Bağdâdî Kelvezânî

Telif

Kitâbü'l-harâc

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ebü'l-Kāsım el-Bağdâdî Kelvezânî