Yazar : Ebü’l-Hasan el-Âmirî

Telif

es-Sa'âde ve'l-is'âd fi's-sîre el-insâniyye

Saadet (mutluluk) ve is'âd (mutlu etmek) kavramını merkeze alarak siyaset ve ahlak konularını işleyen bu eser özellikle bu iki alanda klasik felsefî geleneğin iki büyük önemli filozofu Eflatun ve Aristotale ağırlıkta olmak üzere ...

Ebü’l-Hasan el-Âmirî Nesih Chester Beatty (Özel Koleksiyonu)