Yazar : Ebü'l-Hasan Ali b. Abdurrahmân b. Hüzeyl Fezârî

Telif

Aynü'l-edeb ve's-siyâse ve zeynü'l-haseb ve'r-riyâse

Dört "kısım"dan oluşan eserde literatürde farklı eserlerde karşılığını bulduğumuz toplu bir tasnif şekli benimsenmiştir. Ansiklopedik unsurlar da görülen eserin ilk kısmı şöyle başlar: Birinci kısım: Hadisler, hikmetli ...

Ebü'l-Hasan Ali b. Abdurrahmân b. Hüzeyl Fezârî İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi