Yazar : Ebü’l-Fazl İbnü’l-Amîd

Telif

Resâil

Eserin günümüze ulaştığı ...

Ebü’l-Fazl İbnü’l-Amîd