Yazar : Ebu'l-'Alâ Sâlim

Tercüme

Muhâvere beyne'l-İskender ve Aristûtâlîs

Aristo'nun Makedon Hükümdarı İskender ile siyâsî, ahlâkî, felsefî konulara dair yazışmaları ve diyaloglarını ihtiva eden bir ...

Ebu'l-'Alâ Sâlim Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi