Yazar : Ebü'l-alâ el-Maarrî

Telif

Risâletü's-sâhil ve'ş-şâhic

Kelîle ve Dimne'ye benzer türler arasında yer alan bu eser Kelile ve Dimne'de olduğu gibi, atla katırın özelinde hayvanların konuşturularak dönemin siyasi, sosyal ve tarihî bazı hadiselerine çeşitli diyalog ve şiirlerle değinilen bir ...

el-Maarrî Ebü'l-alâ el-Maarrî