Yazar : Ebu Nasr Muhammed

Telif

es-Siyâsetü’l-medeniyye

Eser bazı kaynaklarda Mebâdiu'l-mevcûdât adıyla da anılmakta ve Ebû Nasr el-Farabî'nin siyaset düşüncesi ile ilgili bir başka eseri olan bu kitap Mahmut Kaya'ya göre müellifin el-Medînetü'l-Fâzıla eserinin bir nevi tamamlayıcısı ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

et-Tenbîh alâ sebîli’s-saâde

Mutluluk ahlâkı konulu bu eser, Tahsîlü's-saâde'nin devamı niteliğindedir. İfrat ve tefritten sakınarak itidâl ile erdemler elde edilecektir. İnsanın övülmesine ve kınanmasına yol açan fiilleri sayar ve övülmeye sebep olan ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed

Telif

Tahsîlü’s-sa'âde

İctimâî, siyasî ve ahlâkî meseleler felsefî bir içerikle işlenmiştir. Mutluluk mutlak iyidir ve insanın amacı hem bu evrende hem öteki âlemde mutluluğu elde etmektir. Bu da erdemler aracılığıyla elde edilebilir. Bu erdemler ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed