Yazar : Ebû Ubeyd el-Kāsım b. Sellâm

Telif

el-Emvâl

İlk dönem İslam devletlerinin mâlî konulara dair temel kaynakları arasında bulunan eserin günümüze intikalindeki rivayet zinciri şu şekildedir: Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm>Ali b. Abdülaziz el-Beğavî>Ebû Ali Hâmid b. Muhammed ...

Ebû Ubeyd el-Kāsım b. Sellâm