Yazar : Ebû Sâlim en-Nasîbî

Telif

el-'İkdü’l-ferîd li-meliki’s-saîd

Eser Eyyûbî hükümdarı Melik Saîd'e ithafen kaleme alınmış olup dinî, siyâsî ve ahlâki konuları ihtiva etmektedir. Bir mukaddime, dört kaide ve bir hâtimeden müteşekkildir. Müellif mukaddime bölümünde kitaptan beklenilen amaç, ...

Ebû Sâlim en-Nasîbî İbn Talha Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi