Yazar : Ebû Muhammed Hasan b. Abdullâh b. Ömer b. Mehâsin

Telif

Âsârü'l-evvel fî tertîbi'd-düvel

Dört kısımdan ve bu kısımlar altında toplam otuz sekiz fasıldan müteşekkil bu eser bazı siyaset konularının çok geniş olarak ele alındığı bir kitaptır. Eserde bu anlamda genel olarak memleketin kaideleri, hükümdarların ...

Ebû Muhammed Hasan b. Abdullâh b. Ömer b. Mehâsin