Yazar : Ebû Mansur es-Seâlibî

Telif

Âdâbu'l-mülûk

Seâlebî'nin siyaset alanına dair diğer bir eseri olan bu kitapta müellif konuya siyaseti bir güç aracı olarak vasıflandırarak giriş yapar. Daha sonra eserini hükümdar ve emirler için gerekli olan bazı tedbirleri, bu kimselerin lehine ...

Ebû Mansur es-Seâlibî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tuhfetü'l-vüzerâ

Eser vezirlik âdâbına dair çok yönlü bir kitaptır. Eserde vezirliğin mahiyetinden, usüllerine, kısımlarına, vezirin nasıl seçildiğine, sultânlarla ilişkisine ve birbirlerine karşı haklarına, vezirin işlerinin tertibine, ...

Ebû Mansur es-Seâlibî Sülüs Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi